Conexant HD Audio 8.66.43.53

Conexant HD Audio 8.66.43.53

CONEXANT – Freeware –
ra khỏi 13 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Conexant HD Audio là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi CONEXANT.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 14.451 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Conexant HD Audio là 8.66.43.53, phát hành vào ngày 04/07/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.66.16.50, được sử dụng bởi 8 % trong tất cả các cài đặt.

Conexant HD Audio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Conexant HD Audio đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Conexant HD Audio!

Cài đặt

người sử dụng 14.451 UpdateStar có Conexant HD Audio cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại